Terug naar overzicht   Printervriendelijk versie

RobŤrt Misset, de Volkskrant, 4 december 2003

Tennisbond: Schapers op non-actief

MichaŽlla Krajicek raakt haar coach kwijt

Door het op non-actief stellen van bondscoach Michiel Schapers dreigt de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) haar grootste talent, MichaŽlla Krajicek , te verliezen. Vandaag overlegt Petr Krajicek met technisch-directeur Hans Felius over de impasse nu zijn 14-jarige dochter zich als lid van Jong Oranje niet langer door Schapers kan laten begeleiden.

De KNLTB heeft Schapers te voet gesteld na herhaalde klachten van spelers en hun ouders over diens functioneren. Zolang de bond en Schapers nog overleg plegen over de beŽindiging van het contract, onthouden beide partijen zich van commentaar. De ironie wil dat Schapers eind 2000 na een door Richard Krajicek geleide spelersopstand moest wijken als captain van het Davis Cup-team. Richards vader Petr is echter zeer ontstemd over het ontslag van Schapers als coach van Jong Oranje.

Volgens Krajicek senior is het gedwongen vertrek van de bij veel tenniscoaches impopulaire Schapers 'van bovenaf geregisseerd door mensen, die hun vriendjes op bepaalde posten willen hebben'. Hij is er bovendien van overtuigd dat het door algemeen-directeur Evert-Jan Hulshof geleide onderzoek naar het functioneren van Schapers buiten technisch-directeur Felius om is gebeurd.

Petr Krajicek : 'Felius wist hier niks van. In ons overleg van vorige maand over de begeleiding van Misa hebben we Schapers een prominente plaats toebedeeld. Ik wil juist dat Michiel mijn dochter de komende drie jaar voorbereidt op haar entree in het profcircuit. Ik kan me niet voorstellen dat Hans toen al wist dat Schapers aan de kant zou worden geschoven.'Felius bevestigt dat het zwartboek over Schapers door Hulshof werd opgesteld, toen hij met vakantie was. 'Maar ik heb wel het eindrapport onder ogen gehad.' Krajicek meent dat Schapers wordt geslachtofferd door 'huilverhalen van zogenaamde talenten en ouders, die hun kinderen krampachtig trachten te beschermen'.

Zo zouden de ouders van het in Duitsland geboren talent Robin Haase Schapers in een brief aan de KNLTB hebben verweten dat hij hun zoon ten onrechte voor een toernooi had gepasseerd. 'Terwijl Michiel dat joch volkomen terecht naar huis heeft gestuurd, omdat hij griep had en zijn teamgenoten zou kunnen aansteken', vertelt Petr Krajicek . 'Ik ken de verhalen van mijn zoon Richard over Schapers, ik weet ook dat hij geen diplomaat is. Maar ik zie in Nederland geen betere coach voor MichaŽlla dan Schapers.'

Vader Krajicek vreest een patstelling, omdat hij niet over de financiŽn beschikt om Schapers als privťcoach van zijn dochter aan te stellen. Felius acht het in principe aanvaardbaar dat Schapers via een omweg zou terugkeren als privťtrainer van de jongste kampioene in de geschiedenis van de KNLTB. Maar het is de vraag hoeveel speelruimte Felius krijgt van het bondsbestuur en Tjerk Bogtstra, captain van de nationale teams in de Davis Cup en de Fed Cup voor een dergelijke, op voorhand beladen constructie.

Felius erkent dat hij Krajicek vandaag in hun crisisberaad weinig te bieden heeft. 'Ik zou MichaŽlla al coachen tijdens de komende twee jeugdtoernooien en de Australian Open in januari. Hoe het daarna verder moet, weet ik ook niet.'

Vader Krajicek , somber: 'Ik verwacht heel weinig van dat gesprek met Felius. Het is duidelijk dat hij bij de bond niet langer de regie in handen heeft.'